jaktstigen 2020 är instäld på grund av rådande omständigheter