Jaktstigen instäld på grund av rådande omständigheter