Ordförande

Bengt Johansson 

bengt_johansson_57@hotmail.com

0702062695

Kassör 

Kauko Hänninen

kauko.hanninen@storaenso.com

0706208361

sekreterare

Ola Åström

0725352023

Banansvarig 

Jan Blank 

0735718722

janblank@msn.com 

Adam Stålberg

0704947483